© 2012 Plenty, Sister! Ett initiativ från Roks - Riksorganisationen fÖr Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige